NYíLT FORRÁSÚ
HÍRSZERZÉS

A globális információs robbanás a 21. század elejére gyökeresen átformálta a hírszerző szervezetek feladatrendszerét és módszertanát. A nyílt információk kutatása, elemzése és feldolgozása nélkülözhetetlen a titkos információgyűjtő tevékenység megalapozásához és kontextusának meghatározásához.

A NIK által az Nbtv. 8/A. § (3) bekezdés d) pontja alapján végzett OSINT (Open Source Intelligence), azaz nyílt forrású hírszerző tevékenység a speciális nemzetbiztonsági eszközrendszer és módszerek alkalmazása nélkül hozzáférhető információk teljes körű elemzésével, feldolgozásával foglalkozik. Magába foglalja a rendvédelmi, illetve nemzetbiztonsági szempontból kiemelt fenyegetést jelentő törekvések felderítését és kockázatelemzését.

A kormányzati elemző és tájékoztató munka támogatása érdekében a NIK OSINT szakterülete folyamatosan nyomon követi és elemzi Magyarország nemzetbiztonsága szempontjából releváns nemzetközi eseményeket, trendeket.