INTEGRÁLT ADATELEMZÉS

A NIK az Nbtv. 8/A. § (3) bekezdése alapján az együttműködő szervek részére a hatáskörükbe tartozó feladatok törvényes, szakszerű és eredményes ellátásának elősegítése céljából tájékoztató jelentéseket, háttér- és kockázatelemzéseket készít, konkrét kockázatokkal vagy bűncselekményekkel, az ország nemzetbiztonsági, terrorfenyegetettségi és bűnügyi helyzetével kapcsolatban. Mindemellett bűnügyi stratégiai elemző tevékenységet folytat.

Feltárja és a szükséges koordináció érdekében tájékoztatja az érintett együttműködő szerveket az általuk folytatott párhuzamos adatkezelésekről, különös tekintettel a több együttműködő szerv által ugyanazon bűncselekmény, személy vagy egyéb tárgykör vonatkozásában párhuzamosan folytatott titkos információgyűjtésekre, illetve az ugyanazon bűncselekmény miatt párhuzamosan folytatott nyomozásokra.

Figyelemmel kíséri a bűn- és terrorszervezetek, valamint a szervezett bűnözői és terrorista csoportok tevékenységét, a feltárt információkról értesíti a hatáskörrel rendelkező szervet.