BBA

BBA PÁLYÁZATOK

BBA PÁLYÁZATOK

HU PNR rendszer kapacitásfejlesztése és az IT infrastruktúra bővítése

BBA-5.2.3-2017-00001
BBA PÁLYÁZATOK
Projekt időtartama

2017.11.01 - 2018.09.30.

Projekt költségvetése

634 063 796 Ft

Támogatás mértéke

100 %

Felhasznált támogatási összeg (lezárt projektek esetén)

628 797 583 Ft

Projekt célja

Európai Uniós irányelvnek megfelelően kialakított nemzeti szabályozás alapján Magyarországon a TIBEK látja el az utasadat-információs egység feladatait. A pályázattal elnyert támogatásnak köszönhetően létrejött egy, az utasnyilvántartási adatállomány összeállításáért, kezeléséért és hatékony feldolgozásáért felelős – a már meglévő alaprendszerre épülő – kibővített kapacitással bíró informatikai rendszer.

Részletek

TIBEK összekötőtiszt kihelyezése

BBA-5.2.1/3-2017-00013
BBA PÁLYÁZATOK
Projekt időtartama

2018.07.01 - 2020.02.28.

Projekt költségvetése

37 704 131 Ft

Támogatás mértéke

100 %

Felhasznált támogatási összeg (lezárt projektek esetén)

34 885 572 Ft

Projekt célja

A súlyos és szervezett, határon átnyúló bűnözéshez kapcsolódóan a hazai és a külföldi hatóságokkal, uniós és egyéb releváns ügynökségekkel történő együttműködés fejlesztése, a szakértői ismeretek bővítése aktív személyes részvételen keresztül.

Részletek

HU PNR rendszer interfészeinek fejlesztése, PISA rendszerhez kapcsolódó beszerzések

BBA-5.2.3/6-2018-00003
BBA PÁLYÁZATOK
Projekt időtartama

2019.03.01 - 2021.06.30.

Projekt költségvetése

51 473 135 Ft

Támogatás mértéke

100 %

Felhasznált támogatási összeg (lezárt projektek esetén)

50 933 400 Ft

Projekt célja

A projekt eredményeként új nemzetközi adatbázisok válnak online elérhetővé az utasadat-információs egységet kiszolgáló informatikai rendszer számára és megvalósíthatósági tanulmány készül a további bővítés lehetőségéről.

Részletek

A PNR rendszer kapacitásbővítése és másodlagos (DR) site megvalósíthatósági tanulmánya

BBA-5.2.3/10-2019-00001
BBA PÁLYÁZATOK
Projekt időtartama

2020.04.01 – 2021.06.30.

Projekt költségvetése

454 728 631 Ft

Támogatás mértéke

100 %

Felhasznált támogatási összeg (lezárt projektek esetén)

414 366 938 Ft

Projekt célja

A projekt keretében megvalósuló beszerzések eredményeképpen az utasadat-információs egységet kiszolgáló IT infrastruktúra kapacitása jelentősen bővül a korábban beszerzett hardvereszközök hatékonyabb kihasználása révén, valamint kidolgozásra kerül a másodlagos (katasztrófa-) környezet megvalósíthatósági tanulmánya

Részletek

TIBEK összekötő tiszt kihelyezése II.

BBA-5.2.1/10-2019-00002
BBA PÁLYÁZATOK
Projekt időtartama

2020.05.01 – 2022.12.31.

Projekt költségvetése

91 032 356 Ft

Támogatás mértéke

100 %

Projekt célja

A súlyos és szervezett, határon átnyúló bűnözéshez kapcsolódóan a hazai és a külföldi hatóságokkal, valamint az uniós és egyéb releváns ügynökségekkel történő együttműködés fejlesztése, a szakértői ismeretek bővítése aktív, személyes részvételen keresztül.

Részletek

Az ETIAS Nemzeti Egység létrehozása és Informatikai rendszerének kialakítása

BBA-2.6.3/13-2020-00001
BBA PÁLYÁZATOK
Projekt időtartama

2020.01.01 – 2023.12.31.

Projekt költségvetése

1 159 089 844 Ft

Támogatás mértéke

100 %

Projekt célja

A projekt keretében a Nemzeti Információs Központon belül kialakításra kerül az ETIAS Nemzeti Egység és kifejlesztésre kerül a működést támogató informatikai rendszer. A Nemzeti Információs Központ képessé válik az ETIAS kérelmek manuális feldolgozására, az ehhez szükséges kockázatelemzés elvégzésére, hazai és nemzetközi konzultáció lefolytatására és minden további, a kérelemmel kapcsolatos feladat elvégzésére.
Belügyi Alapok honlapja az alábbi hivatkozáson érhető el
http://belugyialapok.hu/alapok/

Részletek

A Nemzeti Információs Központ informatikai és interoperabilitási képességének fejlesztése

BBA-5.2.2/23-2022-00002
BBA PÁLYÁZATOK
Projekt időtartama

2022.01.01 – 2023.12.31.

Projekt költségvetése

1 148 960 755 Ft

Támogatás mértéke

100 %

Projekt célja

A projekt célja a Nemzeti Információs Központ utasadat-információs szakterületének tevékenységét kiszolgáló informatikai rendszer fejlesztése olyan agilis informatikai fejlesztés nyomán, amely lehetővé teszi a meglévő rendszer modernizálását, üzemeltetési és működési hatékonyságának növelését, valamint üzemeltetési költségeinek csökkentését. A fejlesztés nyomán lehetővé válik a megnövekedett kapacitásigények kiszolgálása, a találati pontosság javítása, ezáltal a meglévő erőforrások hatékonyabb felhasználása. Mindez úgy, hogy javul a rendszer interoperabilitási képessége. A projekt keretében további légitársasági desztinációk rendszerbe kapcsolására is sor kerül.
Belügyi Alapok honlapja az alábbi hivatkozáson érhető el:
http://belugyialapok.hu/alapok/

Részletek