ETIAS

30

ország

Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszert (ETIAS) létrehozó 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet (ETIAS rendelet) hatálya a vízummentességet élvező, 30 európai országban történő rövid távú (bármely 180 napos időszakon belül 90 napot meg nem haladó) tartózkodás céljából belépni kívánó harmadik országbeli állampolgárokra terjed ki.

ETIAS

Az ETIAS élesüzemű bevezetése a jelenlegi ütemezés szerint 2025. első félévben várható. A rendszer működése hozzájárul az illegális migráció, a terrorista tevékenység vagy más súlyos bűncselekmények felderítéséhez és nyomozásához, valamint megelőzéséhez.