Kormányzat

KORMÁNYZATI DÖNTÉSHOZATAL TÁMOGATÁSA

A Nemzeti Információs Központ az Nbtv. 8/A. § (2) bekezdése alapján kormányzati tájékoztató és döntéshozatalt támogató tevékenységet folytat. Az így felhasznált információk segítik Magyarország nemzeti érdekeit szolgáló kül- és biztonságpolitikai, gazdaság- és energiabiztonsági döntések meghozatalát. Az Nbtv. 8/A. § (3) bekezdése szerint elemző, tájékoztató és koordinációs tevékenysége kiterjed az együttműködő szervek hatáskörébe és illetékességébe utalt valamennyi információra.

A NIK feladatai az Nbtv. alapján sokrétűek, hatáskörünkbe tartozik többek között:

  • a döntéshozói információs igények közvetítése az együttműködő szervek számára,

  • az együttműködő szervektől beérkező információk összegzése és értékelése,

  • javaslattétel Magyarország terrorfenyegetettségi szintjének meghatározására,

  • különleges jogrend kihirdetését megalapozó helyzet kezelésével összefüggésben a nemzetbiztonságot érintően kiemelt kockázatot jelentő biztonsági fenyegetések vonatkozásában szakmai koordináció biztosítása, kockázatelemzések készítése.