Jogszabály

JOGSZABÁLYOK

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény
A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény
A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet
A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet
A nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról szóló 180/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
A Nemzeti Információs Központ elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti feladatokra kijelöléséről szóló 237/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet
A Nemzeti Információs Központ és az utasadat szolgáltatója közötti kapcsolattartás, valamint az adatátadás módjának szabályozásáról szóló 21/2022. (XII. 28.) MK rendelet