A NIK működését érintő egyes jogszabályok.

Alaptörvény
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 
a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 
a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet