NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

A NIK a kölcsönösen előnyös nemzetközi együttműködés jegyében hatékony és eredményes partneri kapcsolat kialakítására és fenntartására törekszik, kiemelten a szövetséges (EU, NATO) államokban működő társszolgálatokkal.

Az Nbtv. 28. § (4) bekezdése a NIK számára felhatalmazást ad, hogy – a bilaterális együttműködésen túl – a magyar nemzetbiztonsági közösséget képviselve, hangsúlyosan is bekapcsolódjon különböző nemzetközi szervezetek, illetve multilaterális fórumok működésébe.

A NIK elemző és tájékoztató tevékenységét támogatja a bilaterális és multilaterális keretek között megvalósuló nemzetközi együttműködés, az információcsere, valamint a legjobb gyakorlatok és tapasztalatok megosztása.