Nemzeti Információs Központ

Főigazgatói

FŐIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Látogató!

Köszönöm a Nemzeti Információs Központ (NIK) iránti érdeklődését. Bízom abban, hogy a honlapunkon található ismeretanyag kellő támpontot nyújt a szervezet tevékenységének és a magyar nemzetbiztonsági és rendvédelmi közösségen belül betöltött szerepének pontos megismeréséhez.

A NIK – a vonatkozó szabályozás alapján – egyike Magyarország nemzetbiztonsági szolgálatainak. Meggyőződésem, hogy egy szervezet hatékonyságát nemcsak törvényi jogosítványai vagy a ráfordított közpénzek, mint inkább azok az emberek határozzák meg, akiket soraiban tudhat. A NIK esetében ez különös jelentőséggel bír, tekintettel arra, hogy – 2022. május 25-ei létrehozásával – elsődleges felelőssége a Kormány döntéseinek szakmai támogatása lett.

Mindehhez elengedhetetlen, hogy munkatársai magas szaktudással és kiváló elemzőképességgel rendelkező szakemberek legyenek, akik képesek a rendelkezésre álló információhalmaz objektív és szakszerű feldolgozására. A feladat jelentős kihívás és felelősség, amely elhivatottságot és folyamatos fejlődést követel nemcsak szervezeti, hanem egyéni szinten egyaránt.

A Központ nemcsak a Kormány, hanem az együttműködő szervezetek számára is információs támogatást nyújt, elősegítve az egymás közötti koordinációt vagy egyes, kiemelt ügyek kezelését, illetve a biztonsági kockázatok mérséklését. Számos kockázatelemzés járul hozzá a bűncselekmények felderítéséhez, valamint a fokozott biztonsági felkészülést igénylő rendezvények zavartalan lebonyolításához.

A törvény a feladatok hatékony ellátásához kivételes jogosítványokat biztosít a NIK számára abban a tekintetben, hogy széles körben hozzáférhet adatokhoz, indokolt esetben információt és/vagy azok beszerzését kérheti az együttműködésre kötelezett szervektől. A NIK maga - állományvédelmi célból végzett tevékenység kivételével - nem folytat titkos információgyűjtést, ezért az alapfeladatok ellátásának eredményeit jelentős mértékben meghatározza a magyar nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek együttes, hatékony munkavégzése.