Karrier

KARRIER

KÖVETELMÉNYEK

Általános követelmények a hivatásos állományba vételhez:

18–55 életév közötti életkor

büntetlen előélet

a tervezett beosztáshoz előírt képesítési követelményeknek való megfelelés

egészségi és pszichikai alkalmasság

nemzetbiztonsági ellenőrzés vállalása – az állományba vétel feltétele az ellenőrzés eredményeként kockázatmentes biztonsági szakvélemény

hivatásos szolgálati jogviszonnyal járó kötelezettségek vállalása

Egyedi követelmények:

tiszthelyettesi beosztások esetén középfokú végzettség

tiszti beosztások esetén felsőfokú végzettség

elemző tiszti beosztásokhoz felsőfokú nyelvtudás

FELVÉTELI FOLYAMAT

Önéletrajz beérkezése
01

Az önéletrajzban kérjük, feltüntetni a teljes nevet, születési helyet és időt, lehetőleg lakcímet.
A kapcsolatfelvétel érdekében e-mail címet és telefonszámot is kérjük szerepeltetni.
Az önéletrajz összeállításakor a megszerzett iskolai végzettségek, nyelvtudás feltüntetése mellett érdemes hangsúlyt fektetni mindazon szakmai tapasztalatok, kompetenciák megjelenítésére, amelyek a Nemzeti Információs Központnál végzendő munka szempontjából relevánsak.
A jelentkezés adatkezelési hozzájárulás nélkül nem fogadható be.

Önéletrajz értékelése
02

A beérkezett önéletrajzokat önmagukban, a rendelkezésre álló szabad státuszok függvényében és a szakmai területek által támasztott igények fényében értékeljük, kizárólag a kiválasztási eljárásba bevonásra kerülő jelölteket értesítjük.
Azon jelentkezőknek, akiknek a jelentkezés pillanatában nem tudunk pozíciót ajánlani, visszajelzést nem küldünk, jelentkezésüket és adataikat az adatkezelési hozzájárulásban szereplő ideig őrizzük.

Interjú
03

Az önéletrajz értékelése alapján a jelöltet interjúra hívjuk, ahol személyes megismerkedés keretében kölcsönös kép alakulhat ki a jelölt képességeit, tudását, motivációját, illetőleg a NIK által kínált munkaköri feladatok, foglalkoztatási feltételek és körülmények tekintetében.

Kiválasztást segítő feladat
04

A sikeres interjút követően a NIK a jelölt képességeinek felmérésére kiválasztást segítő feladatot ad, amely a jelölt érdeklődésének, korábbi tanulmányainak, tapasztalatainak fókuszában lévő téma rövid feldolgozását jelenti. A feladat egyúttal orientáló a jelölt számára a tekintetben, hogy várhatóan milyen jellegű feladatokkal jár együtt a megpályázott munkakör betöltése.

A feladat megoldását a betöltendő munkakör irányításáért felelős szakmai vezetők bírálják el, annak megfelelősége esetén a jelölt felvételi kérelmére indul meg a felvételi eljárás.

Orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatok
05

A vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök szerint előírt alkalmassági vizsgálatokra kerül sor, amelyek a hivatásos állományba vétel, illetőleg a munkaszerződés megkötésének feltételei.

Nemzetbiztonsági ellenőrzés
06

A Nemzeti Információs Központ, mint minden polgári nemzetbiztonsági szolgálat védendő és minősített adatokat dolgoz fel és állít elő. Állományának minden tagja – akár hivatásos állományú, akár munkavállaló – nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek minősül, ezért az állományba vétel feltétele a nemzetbiztonsági ellenőrzés elvégzése alapján kiállított kockázatmentes biztonsági szakvélemény megléte. Az ellenőrzést a NIK munkatársai esetében az Alkotmányvédelmi Hivatal végzi, annak kezdeményezéstől számított határideje 60 nap, amely egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható.

Kinevezés
07

A jelölt és a NIK megegyező szándéknyilatkozata, a jelölt egészségi, pszichikai alkalmassága és a kockázatmentes nemzetbiztonsági szakvélemény birtokában kerülhet sor a kinevezésre, amely a hivatásos állományba tervezett tisztek esetén miniszteri határozattal és főigazgatói állományparanccsal, tiszthelyettesek esetén főigazgatói állományparanccsal, munkavállalók esetében munkaszerződés megkötésével valósul meg.
A hivatásos állomány tagjai első munkanapjukon kötelesek esküt tenni.

Vezénylés
08

A rendvédelmi szervek és a Magyar Honvédség állományában szolgálatot teljesítő hivatásos állományú tisztek és tiszthelyettesek vezényléssel történő foglalkoztatására is van lehetőség. Esetükben a felvételi eljárás folyamata és kritériumai azonosak, azonban felvételi kérelem helyett vezényléshez való hozzájáruló nyilatkozatra van szükség a jelölt részéről. A minden feltételnek megfelelő jelölt esetében a vezénylést a Központ hivatalból kezdeményezi, a vezénylésre a vezénylő szerv hozzájárulása esetén kerülhet sor, megállapodás megkötése mellett. Vezénylés esetén próbaidő kikötésére értelemszerűen nem kerül sor.

Próbaidő
09

Hivatásos állományba vétel esetén a vonatkozó törvény (2015. évi XLII.) alapján 12 hónap, munkavállalók esetében 3 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

KIKET KERESÜNK?

Elemző munkatársainkat nem a konkrét végzettségük, hanem gazdasági és politikai kérdések iránti komoly érdeklődésük, a nyitott gondolkodásuk, az analizáló és szintetizáló képességük, valamint a folytonos fejlődési igényük és egészséges kíváncsiságuk alapján választjuk.

Felsőfokú idegennyelv tudással rendelkező bölcsész, jogász, közgazdász, politológus, biztonság- és védelempolitikai vagy nemzetközi kapcsolatok szakértői diplomával rendelkezők lehetnek alkalmasak a NIK feladatainak hatékony végrehajtására.

AMIT BIZTOSÍTUNK

Stabil munkahely, tervezhető jövő, szakmai fejlődési és továbbtanulási lehetőség, kiemelt bérezés, béren kívüli juttatások.

Nálunk egy inspiráló szellemi műhely fogadja, ahol a sokszínű környezet folytonos fejlődési lehetőséget biztosít, vár el és támogat egyidőben. A különböző szakmai tapasztalattal és szemlélettel rendelkező munkatársak között mindenkinek lehetősége adódik gondolkodása és szemléletmódja kibővítésére.

JELENTKEZÉS

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz, motivációs levél és az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével a HR@nik.gov.hu e-mail címen.

A beküldött jelentkezéseket nem küldjük vissza, a vonatkozó jogszabályok és az adatkezelési nyilatkozatban a jelentkező által megjelölt ideig tároljuk, ennek elteltével töröljük.

Köszönjük, amennyiben a végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok másolatát is megküldi.

Visszajelzést azon jelentkezőink kapnak, akik önéletrajza az elsődleges értékelés alapján felkeltette a szakmai vezetők érdeklődését és személyes beszélgetés szervezésére (interjúra) kerül sor.

Kitöltendő nyomtatvány letöltése