I. Szervezeti, személyzeti adatok

Megnevezés

Elérhető

1.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálat hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, (amennyiben a szolgálat honlapja tartalmazza, a megyei kirendeltség címe, elérhetősége)

Kapcsolat

2.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szervezeti felépítése igazgatósági szintig, továbbá a hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységek, a törvényben meghatározott feladataik rögzítésével

Bemutatkozás

3.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója neve, beosztása, rendfokozata

Központ vezetői

4.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálat felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Felügyeleti szerv

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Megnevezés

Elérhető

1.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

Jogszabályok

2.

Amennyiben van, a polgári nemzetbiztonsági szolgálat nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

-

3.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos külső vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

-

4.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Letölthető dokumentum

5.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálat működésével, tevékenységével kapcsolatos, az állampolgárok tájékoztatásául szolgáló közlemények, információk

Kezdőlap


III. Gazdálkodási adatok

Megnevezés

Elérhető

1.

A költségvetési törvényben szereplő, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok cím alatt található adatok

Gazdálkodási adatok